HISTORIEK

1985

de drugsproblematiek is niet meer een fenomeen enkel en alleen van de grootsteden. Het destructief gebruik van heroïne waait over naar de provinciesteden. Ook het 'verre' West-Vlaanderen ontsnapt niet aan de nieuwe tendens. Steden als Oostende en Kortrijk zijn verrast door het opkomende jeugdprobleem. Naar aanleiding van twee 'monsteronderzoeken' (een 200-tal beklaagden) vragen de justitiële diensten van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk om een hulpverlening voor druggebruikers in West-Vlaanderen op te starten. De Christelijke Mutualiteiten, Kliniek St-Maarten en Kliniek H. Familie steken de koppen bij elkaar. Wat is mogelijks te doen met zo'n gevoelig publiek?

11/02/1986

Oprichting vzw Kompas met als doel alles te doen wat nuttig of nodig is om de belangen, zowel lichamelijke, geestelijke als sociale, van jongeren en volwassenen met verslavingsproblemen te behartigen, onder meer door het oprichten en beheren van voorzieningen, het verstrekken van begeleiding, behandeling, opvoeding en verzorging.

19/08/1987

Reeds meerdere erkenningsdossiers zijn ingediend bij het RIZIV, doch een officiële erkenning en bijhorende financiën laat op zich wachten. Kompas besluit toch van start te gaan met een crisiswerking van 6 bedden via 'eigen' middelen in de Wandelweg 7 te Kortrijk.

10/07/1989

Kompas krijg eindelijk zijn overeenkomst met het RIZIV voor de uitbouw van een crisisafdeling (8 bedden) en een kortdurend therapeutisch programma (4 bedden). Het Crisisprogramma kan nu volledig worden uitgewerkt; een aantal nieuwe huisvestingsnormen blokkeren de uitbouw van het KTP. Er is nood aan een andere woning.

04/1990

De Crisisafdeling verhuist naar een andere huurwoning: Ijzerkaai 32 te Kortrijk. Het is de bedoeling de nodige aanpassingen aan de woning uit te voeren om het KTP-De Kier te kunnen opstarten. Goed en wel terug op dreef gekomen, verklaart de eigenaar het pand te verkopen.

03/02/1993

We verblijven in onze nieuwe woning in de Minister vanden Peereboomlaan 86 te Kortrijk. De Crisisafdeling betrekt de derde en vierde verdieping. De Kier neemt zijn intrek op het eerst verdiep en verwelkomt er zijn eerste bewoner.
Kompas heeft na meer dan 5 jaar werken eindelijk de behandelingsprogramma's die we vanaf het begin hebben gewild. 
Maar de aarde draait voort en de drugproblemen draaien mee. De hulpvragers stijgt in die mate dat ons Crisisprogramma met wachtlijsten kampt; teveel hulpvraag en te weinig beddenaabod noopt tot alternatieven.

1995 - 1996

Op vraag van Stadsbesturen, OCMW 's en andere hulpcentrums gaan we lokale ambulante hulpposten opzetten om de eerste nood op te vangen. Via een samenraapsel van middelen en sponsoring en steeds in nauwe samenwerking met plaatselijke diensten, wordt een beperkt aanbod van drugpreventie en drughulpverlening opgezet. De mensen kunnen om advies en hulp vragen zonder opgenomen te moeten worden. Ambulante Drugzorg Kompas heeft zijn werking in Ieper, Menen, Kortrijk, Waregem, Roeselare en Torhout.
De beschikbare middelen zijn van tijdelijke aard en nopen ons tot een 'creatief beheer' maar een uitbreidingsdossier is reeds onderweg naar het RIZIV in Brussel.
Rotary-Kortrijk springt Kompas te hulp en wordt onze suiker-peter.

03/04/2000

De eeuwwisseling brengt goed nieuws in de vorm van een officiële erkenning en financiering van ADK (Ambulante Drugzorg Kompas). Zeker niet te vroeg want de ambulante werking heeft jaarlijks ongeveer 500 verschillende mensen over de vloer. De Crisisafdeling kampt met ongeveer 175 opnames per jaar, continu met een wachtlijst. De Kier heeft een wisselende bezetting met zijn 15 tot 20 opnames per jaar.
 Toch heeft Kompas nog werkingen die geen vaste bron van inkomen hebben: Keerpunt (werkpunt rond Torhout), oudergroepen, gevangeniswerking, adviesvragen,...
De drugproblematiek blijft woekeren en veranderen met als resultaat: ook de ambulante werkpunten kampen regelmatig met wachttijden. 

2008

Opstart van het aanbod 'Crisishulp aan huis' voor drugproblemen met minderjarigen. Enig aanbod in België dat op deze manier werkt. De middelen worden ieder jaar vernieuwd en zijn dus onzeker.

2012 - …

Is Kompas nu eindelijk waar het wil zijn? Neen... dat is ook niet mogelijk.
De druggebruiker verandert, dus Kompas moet mee veranderen. Er zijn nog geen tekenen van vermindering van de drugproblemen in zicht. De maatschappelijke opdracht van Kompas is te zorgen voor de nodige drughulpverlening in West-Vlaanderen. Vernieuwen is onze plecht en dat willen we ook doen.
Er zijn nog vele ideeën en mogelijkheden die in de 'hoofden van Kompasmedewerkers' klaar zitten.

We gaan naar 2020 en zien: 
- Kompas krijgt zijn vaste subsidies nu via Vlaanderen en die zit met een besparingsmicrobe.
- Kompas Aan Huis heeft een vaste financiering en werking over de ganse provincie West-Vlaanderen.
- DODO en ODET zorgt voor kinderen van gebruikende ouders
- Een specifieke werking voor cocaïnegebruikers, gokkers en gamers.
- …

Kompas heeft niet stilgezeten... en zal dat ook nooit doen.


THEUWEN Jan
Januari 2020