KTP De Kier


Werking

De Kier is een vervolgprogramma dat pas kan opstarten als de cliënt clean is. Het verblijf duurt in principe 5 maand. De erkenning is voor 4 bedden (met maximale capaciteit van 6 bedden). Zowel man als vrouw kan worden opgenomen.

Opdracht

Drugschade herstellen en zo vlug mogelijk terug op eigen benen!

Doelen

  • Herstelgericht werken
  • Opbouw positieve attitude en leefvaardigheden
  • Resocialisatie

Aanbod

  • Leefgroep als klankruimte
  • Info en vaardigheidstrainingen
  • Individueel zorgplan
  • Rehabilitatie (sport, werk, sociale kring,...)
  • Contextuele opbouw  

Woonproject

Het woonproject van Kompas geeft de kans aan de bewoners van De Kier om in de laatste maanden van hun programma te experimenteren met het alleen wonen. 

Daarnaast kunnen we aan jongvolwassenen die een ontwenningsprogramma hebben afgerond, de kans geven om gedurende 6 maand zelfstandig (maar met begeleiding) te gaan wonen en opnieuw hun plaatsje in de maatschappij op te nemen. Dit als opstapje naar een volledig zelfstandig leven. 

Het woonproject is gestart in juni 2017 en wordt mogelijk gemaakt door een continue ondersteuning van Rotary Kortrijk.