MISSIE:


Kompas vzw en zijn medewerkers wensen een gepaste en persoonsgerichte zorg aan te bieden aan

mensen met problemen veroorzaakt door het misbruik van illegale drugs. De behandeling is

gebaseerd op het emancipatorisch werken, rekening houdend met principes als subsidiariteit en

diversiteit.


BASISBEGRIPPEN:

Diversiteit

Behandeling

Emancipatorisch werken

Illegale drugs

Misbruik

Gepaste zorg/subsidiariteit

Persoonsgericht