Vanaf september hebben Ambulante Drugzorg Kompas, het drugsexpertiseteam (DET) en het MSOK hun vertrouwde plek(ken) in Roeselare verlaten en kan je hen terugvinden in de Hugo Verrieststraat 4 te Roeselare.

  • Het DET (drugsexpertise team)waar je terecht kan voor aanmeldingen, afspraken en inlichtingen is elke voormiddag bereikbaar op het nummer 0473/53 57 98 of per mail via ADK.algemeen@kompasvzw.be
  • Ambulante drugzorg Roeselare is bereikbaar op het nummer 0478/ 43 58 00, het vaste nummer kan geschrapt worden.
  • MSOK Roeselare blijft bereikbaar via het nummer 0479/ 75 06 86 en ook de openingsuren werden niet gewijzigd.

   • Maandag: 16u-19u
   • Dinsdag: 11u-13u30
   • Donderdag: 8u30-11u

Activiteitscijfers

14-09-2020

U kan een aantal cijfers m.b.t. tot de werking van Kompas terug vinden onder de rubriek "Nieuws-jaarverslagen". Voor verdere inlichtingen kan u terecht bij de directie of één van de coördinatoren.