DODO

Voor wie?

  • jonge kinderen (0 - 12 jaar) met drug gebruikende ouders;
  • (ex)drugafhankelijke zwangere vrouwen en hun partner;
  • Hulpverleners, diensten.

Aanbod

  • Opzetten van een hulpverleningsnetwerk in functie van zorgcontinu├»teit en afstemming.
  • Drugspecifieke thuisbegeleiding voor gebruikende ouders met jonge kinderen in de regio Roeselare. Dit in de vorm van een laagdrempelig, actief, intensief, integraal, assertief en outreachend aanbod.

Contact

  • Telefonisch: 0472/20 04 10
  • Per mail: dodo@kompasvzw.be