DODO


Ook drugafhankelijke ouders willen het beste voor hun kind.


Druggebruik bemoeilijkt het ouderschap, maar staat goed ouderschap niet per definitie in de weg. Drugafhankelijke ouders willen het beste voor hun kind, maar botsen al te vaak op vooroordelen en missen hierdoor de nodige steun en gepaste zorg.

Doelgroep:

  • (ex-) druggebruikende zwangere vrouwen en hun partner.
  • Kinderen van 0- 12j jaar met (ex-) druggebruikende ouders.
  • Hulpverleners, diensten.

Doel:

  • Het helpen veilig stellen van de geboorteomstandigheden en de ontplooiingskansen vergroten van kinderen met druggebruikende ouders.

Aanbod:

  • Ouders met jonge kinderen hebben nood aan aanklampende drugspecifieke thuisbegeleiding. Dit in de vorm van een laagdrempelig, actief, intensief, integraal, assertief en outreachend aanbod (zorg 'ten huize van'). Regio: Roeselare/Menen/Westhoek.
  • Informatie, verkenning, advies.
  • Opzetten van een hulpverleningsnetwerk in functie van zorgcontinu├»teit en afstemming.