Kompas aan Huis


Werking:

Deze module wordt aangeboden aan gezinnen/context in crisis met een jongere die (vermoedelijk) drugs gebruikt. Sinds september 2017 ( via steun van WINGG) is het aanbod uitgebreid naar de volledige provincie.


Crisisinterventie:

Is een mobiele interventie waarbij de crisis en het gebruik wordt ingeschat. Het is een korte intensieve vorm van psychosociale hulp (max. 3 tot 5 dagen) die heel snel binnen de 24 uur opgestart wordt. Aanmelding via crisismeldpunt of drughulpverlening. Doelstellingen zijn: inschatten van gebruik en zo waar nodig veiligheid installeren en toeleiding naar gepaste hulp.


Crisisbegeleiding:

Is een aanklampende mobiele module die beperkt is in tijd (max. 6 weken). Deze begeleiding is zeer intensief en start op werkdagen binnen de 24 uur op.

De hoofddoelstellingen zijn:

1) Aanpakken van de crisis: situatie stabiliseren, rust brengen, veiligheid verzekeren, indicatiestelling, bemiddelen, onderhandelen en communicatie (her)starten.

2) Ombuigen van de crisis naar start voor positieve verandering zodat het gezin na interventie zelfstandig verder kan of zijn weg kan vinden naar reguliere (drug)hulpverlening op maat.

Crisisbed:

Kompas aan Huis (via steun van WINGG) heeft een crisisbed ter beschikking om jongeren kortdurend op te vangen binnen het reguliere crisisprogramma te Kortrijk. Dit crisisbed, specifiek voor minderjarigen tussen de 15 en 18 jaar, heeft als voornaamste doel het vermijden van dakloosheid van minderjarigen, het bieden van rust voor zowel jongeren als context.


Daarnaast willen we aandacht hebben voor de verslavingsproblematiek en samen een startpunt zijn voor positieve verandering, indien nodig via doorverwijzing. Dit willen we bereiken door tijdens het verblijf van één week, verlengbaar met een week, gesprekken te doen met de betrokken partijen (jongere en context). Bovendien willen we de terugkeer naar huis zo vlot en veilig mogelijk laten verlopen.