Kompas crisishulp Aan Huis


Kompas crisishulp Aan Huis (KAH) wordt aangeboden aan gezinnen/context in crisis met een minderjarige (tot en met 18 jaar) die (vermoedelijk) drugs gebruikt. Ons werkingsgebied is de provincie West-Vlaanderen.


Wat kan je van Kompas crisishulp Aan Huis verwachten?

Crisisinterventie

Is een mobiele interventie waarbij de crisis en het gebruik wordt ingeschat. Het is een korte intensieve vorm van psychosociale hulp (max. 3 tot 5 dagen) die op werkdagen binnen de 24 uur kan opstarten. Aanmelding via crisismeldpunt of drughulpverlening.

Doelstellingen zijn: inschatten van gebruik en zo waar nodig veiligheid installeren en toeleiding naar gepaste hulp.

Crisisbegeleiding

Is een aanklampende mobiele module die beperkt is in tijd (max. 6 weken). Deze begeleiding is zeer intensief en start op werkdagen binnen de 24 uur op.

De hoofddoelstellingen zijn:

  • Aanpakken van de crisis: situatie stabiliseren, rust brengen, veiligheid verzekeren, indicatiestelling, bemiddelen, onderhandelen en communicatie (her)starten.
  • Ombuigen van de crisis naar start voor positieve verandering zodat het gezin na interventie zelfstandig verder kan of zijn weg kan vinden naar reguliere (drug)hulpverlening op maat.


Ons adres is: Minister Vanden Peereboomlaan 88, 8500 Kortrijk


Contact opnemen kan door te telefoneren of te mailen naar:

  • Telefonisch: 0474/26 09 74
  • Per mail: kompasaanhuis@kompasvzw.be
  • Via webformulier www.kompasvzw.be